Welkom bij Super Ondiep

Super Ondiep - Sociale Supermarkt

In Sociale Super Ondiep kunnen mensen uit Zuilen en Ondiep met te weinig inkomen boodschappen doen. Zij krijgen een persoonlijke korting en kunnen zelf kiezen welke producten zij willen kopen. Korting op de producten van de supermarkt is gekoppeld aan de U-pas of een verwijzing van het Buurtteam.

Stimuleert Autonomie

Zelf betalen en zelf kunnen kiezen versterkt de eigenwaarde en vergroot de autonomie.

Sociale Contacten

De Sociale Supermarkt als ‘ontmoetingsplek’ leidt tot vergroten sociale contacten.

Financiele Controle

De ‘dienstverlening’ leidt tot zicht op de financiën en hoe deze op orde te krijgen.

Wat doen wij?

De Sociale Super Ondiep wil de spiraal van afhankelijkheid en machteloosheid doorbreken en is een ontmoetingsplek waar mensen hun verhaal met elkaar kunnen delen. 18% Van de Utrechtse huishoudens komt rond van een laag inkomen (< 125% sociaal minimum) Circa 15% van de kinderen groeit op in armoede. Dat zijn gemiddeld 4 tot 5 kinderen in elke schoolklas. Sommigen gaan zonder ontbijt naar school. Veel van de mensen met een laag inkomen hebben dagelijks stress om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij hebben niet genoeg leefgeld, geen geld om deel te nemen aan sociale activiteiten en geen ruimte om onvoorziene gebeurtenissen financieel op te vangen. Vaak zijn zij afhankelijk van een uitkering, een te laag betaalde baan. Vaak hebben zij te maken met schuldeisers. Armoedecoalitie Utrecht, Voedselbank Ondiep en actieve wijkbewoners zijn daarom de Sosup Ondiep gestart in de voormalige Julianaschool aan de Amsterdamsestraatweg. Iedereen is welkom bij Alles onder 1 Dak.

Super Ondiep Quote

img

Om een uitgebreider assortiment te realiseren zijn wij op zoek naar producten voor inkoop en sponsoring. Wilt u donateur worden, of heeft u goederen die geschikt zijn voor ons, dan horen wij graag van u!

Jan Zwarts - Super Ondiep